Seřizování bezpečnostních dveří

Seřizování bezpečnostních dveří

Každé dveře, díky své zvýšené váze a složitosti, vyžadují údržbu. Většina zákazníků tuto údržbu neprovádí a běžným používáním se dveře opotřebovávají, cca po 3 a více letech dochází k jejich nefunkčnosti a je třeba dveře seřídit. Toto seřízení provádím já na místě, po předchozí telefonické objednávce. Před objednávkou je dobré mít u sebe klíče, dveře a zámek si co nejlépe prohlédnout, aby jste dveře a závadu mohli alespoň přibližně popsat a zjednodušit tak celý proces seřizování.